Videocrònica missió DIHAB-1

Aquí teniu el video-resum de l’experiència de la missió DIHAB-1. Gràcies Joan pel video!